سیم کارت آسیاسل شارژ مستقیم آسیاسل درباره آسیاسل فروش اینترنتی شارژ صفحه اصلی

 

به هیچ وجه سیم کارتی عرضه نمی کنیم و هدف از ارائه اطلاعات ذیل آشنایی هموطنان با قیمت های این اپراتور می باشد

 

خط اعتباری زوار

خط اعتباری زوار (خط هله) این خط حداکثر 30 روز قابل استفاده می باشد

اعتبار زمانی این خط در ابتدا 15 روز می باشد که مشتری می تواند با ارسال یک پیامک خالی به شماره 3035 از همان خط آسیاسل مدت ماندگاری خط را به 30 روز افزایش دهد

 

در جدول ذیل قیمت مکالمه و اینترنت و پیامک خط اعتباری هله آسیاسل را مشاهده خواهید کرد

شارژ سیم کارت آسیاسل

هر ثانیه 3 دینار مکالمه درون شبکه
هر ثانیه 5 دینار مکالمه به دیگر اپراتورهای عراق
هر دقیقه 295 دینار تماس با ایران
هر پیامک 50 دینار پیامک درون شبکه
هر پیامک 60 دینار پیامک به دیگر اپراتورهای عراق
هر پیامک 150 دینار پیامک به خارج عراق
قیمت 120 دینار پیامک MMS داخل عراق
قیمت 295 دینار پیامک MMS خارج عراق

سیمکارت آسیاسل عراق

کارت شارژ های آسیاسل قابل استفاده در خطوط هله (ویژه زوار)

شارژ 5000 دیناری آسیاسل شارژ 10000 دیناری آسیاسل شارژ 25000 دیناری آسیاسل شارژ 100000 دیناری آسیاسل